Καλέστε μας στο: 210 7010075

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την Skaltsas SA

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την Skaltsas SA

Η εταιρεία Σκαλτσάς Α.Β.Ε.Ε. είναι μια πρωτοπόρα εταιρεία στον τομέα της τελειοποίησης των εκτυπώσεων , η οποία ήθελε μία καινούργια ιστοσελίδα, η οποία, όπως μας ζήτησε ο κύριος Άγγελος Σκαλτσάς, θα αντιπροσώπευε το προφίλ της εταιρείας στο διαδίκτυο.

Έχοντας αυτό υπ' οψιν μας, δημιουργήσαμε μια πλήρως λειτουργική ιστοσελίδα με εντελώς καινούργιο και σύγχρονο σχεδιασμό. 

Η ιστοσελίδα της εταιρείας Σκαλτσάς Α.Β.Ε.Ε. βασίζεται σε Joomla 2.1.5.X CMS, διευρυμένο με (extended with) K2, και Joomla content extension, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις ικανότητες διαχείρησης του περιεχομένου. Έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ώστε να πληρεί όλες τις τρέχουσες προϋποθέσεις για κινητά και διαδίκτυο (mobile and web) (HTML5 & CSS3). Επιπλέον έχει δοκιμαστεί και έλεγχθεί σε διαφορετικά προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Ένας άλλος στόχος του συγκεκριμένου έργου ήταν να δημιουργήσουμε μία ιστοσελίδα που θα αναποκρινόταν στις αρχές της Βελτιστοποίησης γα τις μηχανές αναζήτησης (SEO (Search Engine Optimization)). Για να το πετύχουμε χρησιμοποιήσαμε τις τελευταίες τεχνικές ώστε να κάνουμε την ιστοσελίδα "φιλική" προς τις μηχανές αναζήτησης. 

Η ιστοσελίδα, τελικά, είναι η εικόνα της εταιρείας Σκαλτσάς Α.Β.Ε.Ε. στο διαδίκτυο, η οποία παρουσιάζει την ιστορία της εταιρείας, της τεχνικές τις οποίες χρησιμοπιοεί, το πελατολόγιο της καθώς και ένα διευρυμένο δειγματολόγιο της εταιρείας.