Καλέστε μας στο: 210 7010075

Testing Ιστοσελίδας

Testing Ιστοσελίδας

Στην intros.gr, το τελικό στάδιο, σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, είναι ένα Ολοκληρωμένο Πλάνο Δοκιμών (testing plan).

Το Ολοκληρωμένο Πλάνο Δοκιμών είναι ουσιώδες καθώς περιλαμβάνει μιά σειρά ενεργειών που πρέπει να γίνουν ώστε να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε πιθανά λάθη.

Ένα Ολοκληρωμένο Πλάνο Δοκιμών περιλαμβάνει:

 • Έλεγχος Λειτουργικότητας 
  • Παραπομπές 
   • Εσωτερικές Παραπομπές 
   • Εξωτερικές Παραπομπές 
   • Παραπομπές Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
   • Μή λειτουργικές Παραπομπές 
  • Φόρμες 
   • Επαλήθευση των πεδίων 
   • Μηνύματα Λάθους για λάθος καταχωρήσεις 
   • Υποχρεωτικά και Προαιρετικά Πεδία 
  • Βάση Δεδομένων 
   • Γίνεται έλεγχος της ακεραιότητας της βάσης δεδομένων.
  • Έλεγχος Απόδοσης 
   • Ο έλεγχος της Απόδοσης γίνεται για να εκτιμήσουμε την επεκτασιμότητα της ιστοσελίδας, ή για να ελέγξουμε την απόδοση της ιστοσελίδας, σε servers τρίτων ή/και των ενδιάμεσων προγραμμάτων τους. 
  • Έλεγχος Χρήσης 
   • Ευκολία στην εκμάθηση 
   • Ευκολία στην Πλοήγηση 
   • Υποκειμενική ικανοποίηση του χρήστη 
   • Γενική Εικόνα 
 • Έλεγχος Διασύνδεσης με τον ΔΙακομιστή 
  • Ό έλεγχος γίνεται για να επιβεβαιώσουμε ότι η επικοινωνία λειτουργεί σωστά. Ελέγχεται η συμβατότητα του διακομιστή με το λογισμικό, τον τεχνικό εξοπλισμό, το δίκτυο και την βάση δεδομένων.  
 • Έλεγχος της Συμβατότητας από πλευράς του πελάτη 
  • Ο έλεγχος της συμβατότητας στην μεριά του πελάτη γίνεται για ελέγξουμε την λειτουργία της ιστοσελίδας σε διάφορες πλατφόρμες, σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης κ.λ.π.