Καλέστε μας στο: 210 7010075

Συντήρηση Ιστοσελίδας

Συντήρηση Ιστοσελίδας

Η συντήρηση της Ιστοσελίδας (Website Maintenance) είναι η διαδικασία που απαιτείται  ώστε να παραμένει η ιστοσελίδα σας ενημερωμένη. Περιλαμβάνει εργασίες όπως την ανανέωση του περιεχομένου, την αναθεώρηση ή και την αλλαγή της υπάρχουσας ιστοσελίδας. Η περιοδική προσθήκη κατηγοριών και ιστοσελίδων είναι επίσης μέρος της Συντήρησης της Ιστοσελίδας (Website maintenance services). 

Η Συντήρηση της Ιστοσελίδας (Website Maintenance)  περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την λειτουργική ακεραιότητα της ιστοσελίδας. Είναι γεγονός, ότι όταν τέτοιες ενέργειες δεν γίνονται, τα αποτελέσματα είναι ορατά. Οι κανόνες, με τους οποίους οι μηχανές αναζήτησης αξιολογούν τις ιστοσελίδες, αλλάζουν διαρκώς. Η μη τακτική ενημέρωση και αναβάθμιση που θα λαμβάνει υπ΄όψη αυτούς του κανόνες, μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό της ιστοσελίδας από της μηχανές αναζήτησης.

Τα περισσότερα πακέτα Συντήρησης Ιστοσελίδων περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες εργασίες:

  • Αλλαγή και αναβάθμιση περιεχομένου.
  • Διαχείριση των επιμέρους σελίδων  
  • Καλάθι Αγορών, Αλλαγή/προσθήκες Προϊόντων 
  • Ενημέρωση του ημερολογίου ή των εκδηλώσεων 
  • Τροποποίηση Ιστοσελίδας (Website modification) και προσθήκη περιεχομένου (φωτογραφίες, γραφικά, πίνακες και γραφήματα) 
  • Επιδιόρθωση κοινών προβλημάτων όπως μη λειτουργικές παραπομπές, χαμένες φωτογραφίες, ορθογραφικές διορθώσεις, έλλειψη τίτλων στις επιμέρους σελίδες κ.λ.π.