Καλέστε μας στο: 210 7010075

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοσελίδας για την Happy Deals

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοσελίδας για την Happy Deals

Στην intros.gr σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μία μοναδική ιστοσελίδα προσφορών με την χρήση των !Joomla CMS και K2, ειδικά για την Happydeals.gr.
Έγινε πλήρης παραμετροποίησης στο K2 και μοναδική πραμετροποίηση του component ώστε να πετύχουμε την καθημερινή ενημέρωση των προσφορών.