Καλέστε μας στο: 210 7010075

Σχεδιασμός Ανάπτυξη & Υλοποίηση Ιστοσελίδας της Life-Net

Σχεδιασμός Ανάπτυξη & Υλοποίηση Ιστοσελίδας της Life-Net

Στην intros.gr θέλαμε να βοηθήσουμε τον πελάτη να κατανοήσει τις δυνατότητες της online μηχανογράφισης, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο και αντικατοπτρίζει την επεκτασιμότητα των ιστοσελίδων σε μία τεχνολογικά πλήρη εταιρεία.

Το life-net.gr είναι μία πολυδιάστατη ιστοσελίδα που μπορείς να την χρησιμοποιήσεις σαν μία μηχανή εύρεσης ακινήτων, είτε οι συνεργάτες της εταιρίας να μπορούν να κάνουν μία Online αίτηση για κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα ή ακόμα και αίτηση για την έκδοση οποιουδήποτε Δανείου.

Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι στο διαχειριστικό κομμάτι, ο διαχειριστής μπορεί με μία ματιά μόνο και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα φίλτρα να έχει άμμεσα το σύνολο των ασφαλειών - Δανείων των συνεργατών του, με αθρoιστικά σύνολα κ.α.

Στην  intros.gr πιστεύουμε,  ότι κάθε ιδέα μπορεί να αποδώσει στον χώρο του διαδικτύου, όσο πολύπλοκη και αν είναι, με  μία σχεδιαστικά εκλυστική και λειτουργικά σωστή ιστοσελίδα. Μην καθυστερείτε λοιπόν, και ζητήστε μας προσφορά για την δημιουργία ή την βελτίωση της δικής σας διαδικτυακής εικόνας και παρουσίας.