Καλέστε μας στο: 210 7010075

Επανασχεδιασμός, S.E.O. & CMS Upgrade για την "Samouri.gr"

Επανασχεδιασμός, S.E.O. & CMS Upgrade για την "Samouri.gr"

Στις αρχες του 2017, η Intros.gr σχεδίασε και ανέπτυξε την εταιρική ιστοσελίδα για την εταιρεία.

Έπειτα απο δύο χρόνια και σε συνδιασμό με τον επασχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας προχωρήσαμε σε επασχεδιασμό του βασικού ψηφιακού μέσου της εταιρείας.

Φυσικά ο επασχεδιασμός περιελάμβανε αντίστοιχη αναβάθμιση του Joomla CMS στην τελευταία stable έκδοση.

Τέλος, συνεχίσουμε την ψηφιακή επικοινωνία της εταιρείας στο διαδίκτυο με την χρήση των μέσων που δημιουργήσαμε προ διετίας.

Ο βασικός σκοπός και στόχος μας, που ήταν η γνωστοποίηση της ψηφιακής παρουσίας της εταιρείας, που στην ουσία δεν υπήρχε, επιτεύχθηκε με απόλυτη επιτυχία. 

Αναλυτικότερα οι followers στο Fan page στο Facebook ανήλθαν σε 3,716 και οι subscribers στο Youtube ανήλθαν σε 361 βλέποντας 71,170 videos μας.

Φιλοσοφία της intros.gr είναι ότι μία σχεδιαστικά εκλυστική και λειτουργικά σωστή ιστοσελίδα μπορεί να σας βοηθήσει να απογειώσετε την ιδέα σας και να σας προσφέρει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναζητάτε.

Μήν καθυστερείτε λοιπόν, και ζητήστε μας προσφορά για την δημιουργία ή την βελτίωση της δικής σας διαδικτυακής εικόνας και παρουσίας.